گنجینه وبسایتهای مطرح زبان انگلیسی

 

با افتخار کاری از گروه زبان انگلیسی استان آذربایجان شرقی

تقدیم به تمامی دبیران زبان انگلیسی کشور

 

گروه زبان انگلیسی استان آذربایجان شرقی برای اولین بار دربین تمامی گروههای آموزشی کشور، اقدام به ساخت و تهیه ی فهرست سایت های بین المللی آموزش زبان انگلیسی جهت استفاده همکاران و تسهیل امر آموزش نموده است. امید است توانسته باشیم گامی مفید در عرصه ی آموزش زبان برای همکاران و دانش آموزان کل کشور برداریم.

 

راهنمای استفاده:

بر روی لینک سایت مورد نظر کلیک کنید تا وارد سایت آموزشی شوید. نیازی به تایپ اسم سایت نیست.

WEBSITE Link
classtop.ir
www.123listening.com
۵minuteenglish.com
www.englishforum.com/00
www.agendaweb.org
www.astroenglish.com
www.betteratenglish.com
www.bogglesworldesl.com
www.box.com
www.breakingnewsenglish.com
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
www.busyteacher.org
www.canteach.ca
www.cram.com
www.creatubbles.com
www.eslcafe.com
www.degoo.com
www.designerlessons.org
www.dropbox.com
http://edublogs.org
www.educationalvoyage.com/esl.html
www.eltbase.com
www.eltchat.org
www.eltexperiences.com
www.enggo.com
www.engvid.com
www.englisch-hilfen.de/en
www.english-at-home.com
www.englishbanana.com
www.englishclub.com
www.englishforeveryone.org
www.englishforums.com
www.englishgrammar.org
www.englishpage.com
www.englishspeaklikeanative.com
www.englishwsheets.com
www.esl101.com
www.eslbase.com
www.eslchestnut.com
www.eslflow.com
www.esl-galaxy.com
www.eslkidstuff.com
www.esl-lab.com
www.eslpod.com
www.eslprintables.com
www.eslsite.com
www.eslteachersboard.com
www.esltower.com
www.esltreasure.com
www.eslvideo.com
www.eslwriting.org
www.everythingesl.net
www.film-english.com
www.flo-joe.co.uk
http://esl.fis.edu/index.htm
www.freecoloringpages.co.uk
www.funbrain.com
www.garfield.com/games
www.ispilledthebeans.com
www.ielanguages.com
www.islcollective.com
www.krazydad.com
www.languageguide.org
larryferlazzo.edublogs.org
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
www.lessonpaths.com
www.lessonstream.org
www.liveworksheets.com
www.manythings.org
www.michellehenry.fr
www.moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com
www.multimedia-english.com
www.nationalgeographic.com/tootandpuddle/games.html
www.newsflashenglish.com
www.off2class.com
www.onestopenglish.com
www.oomongzu.com
www.osric.com/bingo-card-generator
www.perfect-english-grammar.com
www.powtoon.com
www.quizlet.com
www.rong-chang.com
www.sharemylesson.com
www.slideshare.net
www.teachitlanguages.co.uk
www.teachitelt.com
www.teachingenglish.org.uk
www.tedxesl.com
www.ted.com
www.tefl.net
www.tefl.net/worksheet-generator/index.htm
www.tefltastic.wordpress.com
www.teflpedia.com
www.tes.co.uk
www.tesall.com
www.freeenglishlessonplans.com
www.tlsbooks.com
www.toolsforeducators.com
www.tuneintoenglish.com
www.usingenglish.com
www.vk.com/teacherdianarenke
www.voicethread.com
www.waygook.org
www.wordpress.com
www.worksheetworks.com
www.wyzant.com
www.youragora.com
www.yourenglishsource.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *