راهنمای معلم

دانلود کتابهای ورق زن زبان انگلیسی دهم – یازدهم و دوازهم

کتابهای ورق زن یکی از بهترین ابزارهای یادگیری و یادهی میباشد که هم برای دانش آموز و هم دبیر مربوطه ابزار آموزسی قدرتمندی به حساب می آید. این کتابهای ورق زن بدون نیاز به هیچ ابزاری در محیط ویندوز قابل اجرا هستند و مهمترین ویژگی این کتابهای ورق زن با نسخه های دیگر، دارا بودن فایل های صوتی داخل کتاب …

ادامه مطلب »

?What is blended learning in the online ESL class

Blended, or hybrid, learning is a type of instructional environment for online students that combines what is called “synchronous” and “asynchronous” learning. It , also known as “hybrid learning,” combines the benefits of online learning with the proven effectiveness of classroom learning. Just as an increasing number of employers have shifted their workforce to a hybrid structure, blended learning models offer flexibility without sacrificing technological …

ادامه مطلب »