برنامه عملیاتی

فراخوانهای گروه زبان انگلیسی دوره دوم سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

  شیوه نامه و نحوه ای ارسال فایلهای فراخوانهای گروه زبان انگلیسی دوره دوم سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد:   نحوه ی ارسال: برای ارسال فایلهای فراخوان، سرگروههای محترم باید فایهای همکاران را به نشانه ی آدرسی زیر ارسال نمایند: https://classtop.ir/az برای ارسال فایل، نیاز است که با نام کاربری و رمز عبور مخصوص خود وارد سایت …

ادامه مطلب »