بانک سوالات

فراخوان طراحی سوالات استاندارد پایه دهم

طراح سوال: سرگروه محترم منطقه اهر: جناب آقای علی رزمی  دانلود ارسال شده توسط سرگروه محترم ناحیه ۵: جناب آقای دکتر جهانبان دانلود طراح سوال: سرگروه محترم منطقه هشترود: سرکار خانم ولی نیا  دانلود ارسال شده توسط سرگروه محترم مراغه : سرکار خانم گوهرین   دانلود ارسال شده توسط سرگروه محترم lمنطقه مهربات: جناب آقای حجت قهرمانی دانلود طراح سوال: سرگروه …

ادامه مطلب »