اطلاعیه

فراخوانهای گروه زبان انگلیسی دوره دوم سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

  شیوه نامه و نحوه ای ارسال فایلهای فراخوانهای گروه زبان انگلیسی دوره دوم سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد:   نحوه ی ارسال: برای ارسال فایلهای فراخوان، سرگروههای محترم باید فایهای همکاران را به نشانه ی آدرسی زیر ارسال نمایند: https://classtop.ir/az برای ارسال فایل، نیاز است که با نام کاربری و رمز عبور مخصوص خود وارد سایت …

ادامه مطلب »

نتایج تکالیف خلاقانه و پژوهش محور ارسالی همکاران استان آذربایجانشرقی

نتایج تکالیف خلاقانه و پژوهش محور آقای هاشم زاده-منطقه سراب آقای پاشازاده- ناحیه ۳ خانم عبادی-ناحیه ۴ خانم چاپارزاده- ناحیه ۴ خانم رستمی-ناحیه ۴ آقای فرجی- منطقه آذرشهر: دانلود فایل ۱– دانلود فایل ۲ آقای جهانبان–ناحیه ۵  

ادامه مطلب »