آزمون های آنلاین

آزمون آنلاین از درس اول زبان انگلیسی یازدهم

تعدادی آزمون آنلاین برای درس اول زبان یازدهم برای استفاده ی دبیران و دانش آموزون عزیز قرار داده شده است. توصیه میشود در کنار تدریس خود از این آزمونهای بسیار کاربردی هم برای پیشبرد اهداف آموزشی و تکنیک های blended learning استفاده نمایید:

ادامه مطلب »

آزمون آنلاین از درس اول زبان انگلیسی دهم

تعدادی آزمون آنلاین برای درس اول زبان دهم برای استفاده ی دبیران و دانش آموزون عزیز قرار داده شده است. توصیه میشود در کنار تدریس خود از این آزمونهای بسیار کاربردی هم برای پیشبرد اهداف آموزشی و تکنیک های blended learning استفاده نمایید:

ادامه مطلب »