فراخوان طراحی سوالات استاندارد پایه دهم

  1. طراح سوال: سرگروه محترم منطقه اهر: جناب آقای علی رزمی  دانلود
  2. ارسال شده توسط سرگروه محترم ناحیه ۵: جناب آقای دکتر جهانبان دانلود
  3. طراح سوال: سرگروه محترم منطقه هشترود: سرکار خانم ولی نیا  دانلود
  4. ارسال شده توسط سرگروه محترم مراغه : سرکار خانم گوهرین   دانلود
  5. ارسال شده توسط سرگروه محترم lمنطقه مهربات: جناب آقای حجت قهرمانی دانلود
  6. طراح سوال: سرگروه محترم منطقه سراب : جناب آقای هاشم زاده دانلود
  7. ارسال شده توسط سرگروه محترم ناحیه ۱ : جناب آقای ولی نسب دانلود
  8. ارسال شده توسط سرگروه اسکو :  خانم محمدپور دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *