جدیدترین ها

آرشیو ماهانه: فروردین ۱۴۰۱

نتایج تکالیف خلاقانه و پژوهش محور ارسالی همکاران استان آذربایجانشرقی

نتایج تکالیف خلاقانه و پژوهش محور آقای هاشم زاده-منطقه سراب آقای پاشازاده- ناحیه ۳ خانم عبادی-ناحیه ۴ خانم چاپارزاده- ناحیه ۴ خانم رستمی-ناحیه ۴ آقای فرجی- منطقه آذرشهر: دانلود فایل ۱– دانلود فایل ۲ آقای جهانبان–ناحیه ۵  

ادامه مطلب »